Hem Nyheter Produkter Återförsäljare Om Lindberg Kundklubb
Artnr Benämning Enhetspris Antal
Total kostnad  0,00 kr
 
 

 

 


 

Integritetspolicy för Lindberg
Uppdaterad 2018-05-22

Gäller Michael Lindberg AB (org nr 556310-1657)
Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter alla tidigare versioner.

Innehåll:

1. Allmänt
2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
4. Hur samlar vi in personuppgifter?
5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
7. Delar vi personuppgifter?
8. Kan barn använda våra tjänster?
9. Hur skyddas dina personuppgifter?
10. Sociala medier
11. Hur använder vi cookies?
12. Vilka rättigheter har du?  
13. Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?
14. Klagomål till tillsynsmyndighet

 

1. Allmänt

På Lindberg värnar vi om din personliga integritet. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att Du besöker vår webbsida, registrerar order och/eller registrerar medlemskap i vår kundklubb. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter Du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra webbplatser eller tjänster, eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

 

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik etc.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

Utlämnande till tredje part:

Vi säljer inte, handlar, eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda underleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats och/eller har hand om ekonomiska tjänster som div betalning- och marknadsföringsslösningar. Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

 

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Michael Lindberg AB (org nr 556310-1657), Spelmansvägen 20, 828 30  EDSBYN, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

4. Hur samlar vi in personuppgifter?

Lindberg behandlar och samlar personuppgifter endast för ändamål som motiveras av Lindbergs tjänster och för att utföra behandlingen i enlighet med privatpersoners rättigheter och personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordning.

I samband med orderläggning i vår webbshop samlar vi in information från dig. Information vi samlar in är till den order som vi sparar i vårt system. Vi samlar in information för att kunna leverera varorna till rätt adress och att Du skall få en paketavisering när beställda varor nått utlämningsstället.

Vi kan även komma att samla in information för betalningslösningar samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut (vid vad av fakturabetalning), banker och andra finansiella institut. När Du är i kontakt med vår kundtjänst kan vi komma att samla in personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, (ev personnummer vid köp mot faktura), betalningsuppgifter d v s ärenderelaterad information som är relevant för att kunna slutföra och/eller åtgärda ett ärende hos oss.

Vi på Lindberg har inte ett kundregister där dina uppgifter sparas under ett unikt kundnummer, utan bara ett ordersystem som sparar den order Du skickat. Därför kommer Du inte kunna logga in och hitta och/eller ändra på personuppgifter samt få orderhistorik unikt för dig.

Vi hämtar också in information om trafik och beteende- och geografiskt mönster på vår webbplats via Google Analytics.

 

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

a) För att kunna hantera beställningar och köp 

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

      -    Leverans av en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).

      -    Identifikation och ålderskontroll

      -    Hantering av betalning (vid köp mot faktura) vilket kan innefatta en kontroll av kreditvärdighet från kreditupplysningsföretag.

      -    Adresskontroll mot externa källor, t.ex. HITTA.SE, SPAR, Klarna eller liknande

      -    Hantering av reklamations- och garantiärenden

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

      -    Namn

      -    Personnummer (vid köp mot faktura)

      -    Adress och telefonnummer

      -    Betalningsinformation (t ex kortnummer vid betalning via kort, kortinnehavare)

      -    Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

      -    Orderinformation

      -    Korrespondens vid service och garantiärenden

 

Laglig grund:
 -    Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

 

Lagringstid
 -    Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 48 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

b) För att kunna administrera medlemskap i vår Kundklubb

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

      -    Namn

      -    E-postadress

      -    Ev mobilnummer för framtida sms utskick

Inga uppgifter om adresser och ev order behandlas i vår ”kundklubb”, utan är endast ett sätt för oss att nått ut med information och erbjudanden till dig som önskar det. Kundklubbens register sparas hos underleverantör till Lindberg.

Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Lagringstid

 -    Tills att du avslutar ditt konto vilket kan göras i slutet av varje utskick som görs.

 

c) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

      -    Kommunikation och besvarande av frågor till kundtjänst via telefon, mejl eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)

      -    Identifiering

      -    Utredning av klagomål och supportärenden

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

      -    Namn

      -    Personnummer (vid betalningar via faktura)

      -    Adress och telefonnummer

      -    Din korrespondens

      -    Uppgift om köptidpunkt, ev köpställe, eventuellt fel/klagomål

 

Laglig grund:

      -    Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

Lagringstid

      -    Uppgifterna behandlas till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna ge bättre kundservice vid eventuellt förnyat ärende.

 

d) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet samt skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

 -    Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana förpliktelser kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

      -    Namn

      -    Personnummer

      -    Adress och telefonnummer

      -    Din korrespondens

      -    Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt

 

Laglig grund:

      -    Rättslig förpliktelse

 

Lagringstid

      -    Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

e) För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget 

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

      -    Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering

      -    Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning eller andra åtgärder som är förbjudna enligt företagets användarvillkor och lag.

      -    Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

      -    Köp- och användargenererade date (t ex klick- och besökshistorik)

      -    Personnummer

      -    Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

      -    Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

 

Laglig grund:

      -    Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall igen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringstid:

      -    Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 

f) För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

      -    Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av företaget

      -    Kommunicera med deltagare innan och efter ett event och/eller tävling (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).

      -    Utse vinnare och förmedla vinster

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

      -    Namn

      -    Adress och telefonnummer

      -    Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

      -    Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

 

Laglig grund:

      -    Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

 

Lagringstid:

      -    Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 

g) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

      -    Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler

      -    för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder.

      -    Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event

 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

      -    Namn

      -    E-post och telefonnummer

 

Laglig grund:

      -    Intresseavvägning för mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats

 

Lagringstid

      -    Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 

Vi hämtar också in information om trafik och beteendemönster på vår webbplats via Google Analytics.

 

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål under punkt 5 i denna integritetspolicy.

 

7. Delar vi personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.

Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring/utskick eller för att handlägga avtal och beställningar, t ex speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder betalningslösningar eller varutransporter. Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sina integritetspolicys.

 

8. Kan barn använda våra tjänster?

Vår webbplats är inte riktad till barn under myndighetsåldern. Vi samlar inte medvetet in information, inklusive personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda vår webbplats och tjänster. Om vi får veta att vi har fått in personuppgifter från ett barn under myndighetsåldern raderar vi dem, om inte lagen kräver att vi sparar dem.

Kontakta oss på info@lindbergsweden.se om Du tror att vi har samlat in information om ett barn under myndighetsåldern av misstag.

 

9. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

 

10. Sociala medier

För närvarande kan Du följa oss via olika sociala medier, bland annat Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

 

11. Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies dels för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, som t ex varor i varukorgen osv. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket funktionalitet på sidorna att sluta fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att den är en helt ny besökare för varje sidladdning.

Vill Du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att Du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats be

gär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

12. Vilka rättigheter har du?

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter (s k registerutdrag):

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig.

Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad.


Rättelse av personuppgifter:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Vi på Lindberg har inte ett kundregister där dina uppgifter sparas under ett unikt kundnummer utan ett ordersystem som sparar den order Du skickat. Därför kommer Du inte kunna logga in och hitta några personuppgifter på dig. Vi lagrar heller inte din orderhistorik på något unikt kundnummer utan vid varje ordertillfälle så kommer vi be om din aktuella adress och nummer.

Skulle Du t ex önska ändra din e-postadress i vår kundklubb så är bästa sättet att avsluta prenumerationen (kan göras längst ner i varje utskick Du får från oss) och därefter registrera ny adress via vår hemsida under ”Kundklubb”.


Radering av dina personuppgifter:

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.


Begränsning av behandling:

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att Du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

 

Dataportabilitet:

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som Du själv tillhandahållit oss.

 

13. Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan Du alltid kontakta oss via vår kundtjänst på info@lindbergsweden.se eller telefon 0271-21500.

 

14. Klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.